Sinds kort biedt de gemeente Gouda een stadspas aan met kindgebonden budget.
Dat is voor Stichting Meedoen een voorliggende voorziening. Dit betekent dat u eerst bij de gemeente Gouda een aanvraag moet doen voor de stadspas met kindgebonden budget.

U kunt deze aanvraag en meer informatie over de stadspas vinden op de volgende pagina:
Gouda.nl

Indien u niet in aanmerking komt voor deze pas of een voorziening wilt aanvragen die niet in het kindpakket is opgenomen, kunt u uitsluitend telefonisch een aanvraag bij ons doen.
U moet dan beschikken over een afwijzing van de gemeente Gouda n.a.v. een aanvraag pas en/of aangeven wat u wilt aanvragen.

Alleen dan kunt u een aanvraag doen via 0182-570920

Het bestuur van Meedoen Gouda

Menu

img